Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Y Côd Cefn Gwlad

Pan fyddwch allan yn mwynhau cefn gwlad Eryri, cofiwch wneud hynny mewn modd cyfrifol er mwyn gwarchod bywyd gwyllt a bywoliaeth tirberchnogion yr ardal...

  • Rhowch eich ci ar dennyn pan fyddwch yn agos i dda byw.
  • Helpwch ni i leihau erydiad ar y mynydd trwy gadw at y llwybr.
  • Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi, yn cynnwys gwastraff bwyd.
  • Gadewch giatiau fel ag y maent pan dewch ar eu traws, neu dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau.
  • Gofalwch rhag niweidio planhigion a bywyd gwyllt.
  • Byddwch yn ystyriol o gerddwyr eraill.
  • Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau neu arwyddion.

Y Cod Cefn Gwlad (Cyfoeth Naturiol Cymru)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)