Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Mathau o Arwyddion

Llwybr Troed

 • Arwydd gyda saeth felen a llun person
 • Arwydd gyda saeth felen
 • Polion gyda phennau melyn

Cyfyngiadau:

 • Ar feic
 • Ar gefn ceffyl
 • Ar gerbyd heb fodur
 • Ar gerbyd modur

Llwybr March

* Dan Ddeddf Cefn Gwlad 1968 mae llwybrau march ar gael ar gyfer marchogwyr a beicwyr (yn cynnwys beiciau trydan) ond yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i feicwyr ildio i gerddwyr a marchogwyr.

 • Arwydd gyda saeth las a llun o geffyl a marchog
 • Arwydd gyda saeth las
 • Polion gyda phennau glas

Cyfyngiadau:

 • Cerbydau heb fodur fel coets neu gart yn cael eu tynnu gan geffyl
 • Unrhyw gerbyd gyda modur (car, beic modur, neu unrhyw gerbyd mecanyddol arall).

Cilffordd Gyfyngedig

 • Arwydd gyda saeth borffor a llun o geffyl a throl
 • Arwydd gyda saeth borffor
 • Polion gyda phennau porffor

Cyfyngiadau:

 • Ar gerbyd modur

Cilffordd Sy'n Agored i Bob Traffig

 • Arwydd gyda saeth goch gyda'r geiriad 'Cilffordd' - 'Byway'
 • Arwydd gyda saeth goch
 • Polion gyda phennau coch

Llwybr Goddefol

 • Arwydd gyda saeth wen
 • Polion gyda phennau gwynion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)