Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybr Llanfairfechan

Mae'r daith gylch hon yn wledd archaeolegol ac yn mynd â chi at odre'r Carneddau sy'n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio'n ôl i Oes y Cerrig, cyn eich arwain yn ôl ar hyd y Ffordd Rufeinig. Tybed a welwch chi Gerrig Saethau neu Fwrdd Chwarae Nantwll?

Cymedrol

Pellter: 4.5 milltir (7.5km)
Amser: Tua 4 awr
Gradd: Llwybr Hamdden Canolig
Dechrau / Diwedd: Maes Parcio Teiryd, Llanfairfechan (SH 698 736)
Côd Post: LL33 0ER
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)
Cyfleusterau: Maes parcio

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Safon y llwybr:

 • Rhai darnau serth
 • Mae'r llwybr yn arwain dros dir fferm, tir corsiog, llwybrau cyhoeddus garw, traciau a ffyrdd tarmac
 • Mae rhywfaint o giatiau a chamfeydd ar hyd y daith a bydd angen i chi groesi nentydd ar gerrig camu

Nodweddion arbennig:

 • Golygfeydd trawiadol o arfordir gogledd Cymru
 • Nodweddion archaeolegol o Oes y Cerrig
 • Ffordd Rufeinig
 • Arwyddion cyfeirio i'ch helpu ar eich taith
 • Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed gerllaw

Gwybodaeth ddefnyddiol:

 • Gwisgwch esgidiau cerdded cryfion a dillad addas, ac edrychwch beth yw rhagolygon y tywydd
 • Am fwy o wybodaeth ynghylch y daith hon cysylltwch â'n Warden Ardal, Alan Pritchard ar 01248 602 080 neu e-bost wardenogwen@hotmail.com
 • Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cynhyrchu pamffled cynhwysfawr sydd â chyfarwyddiadau clir ar gyfer y daith hon. Gallwch gael copi am bris bychan o Ganolfan Groeso Conwy neu'n uniongyrchol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - ffoniwch 01492 575 290 neu e-bostiwch cg.cs@conwy.gov.uk
 • Am wybodaeth ynghylch cludiant cyhoeddus ewch i www.traveline-cymru.org.uk neu ffoniwch 0871 200 22 33 (nid oes gwasanaeth cludiant cyhoeddus o Lanfairfechan at ddechrau'r daith, sydd tua hanner milltir o'r pentref)
 • Cadwch gŵn dan reolaeth dynn

Llwybr Llanfairfechan

Llwybr Llanfairfechan (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)