Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Amodau Dan Draed Eryri

Diweddariad Covid-19 23:03: Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 rydym wedi penderfynu dod a'r gwasanaeth yma i ben yn gynharach eleni. Dilynwch ganllawiau'r llywodraeth os gwelwch yn dda. Dim teithio heb fod angen ac ymbellhau cymdeithasol. Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu yn nôl i'r mynyddoedd wedi'r cyfnod heriol yma.

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed trwy Eryri gyfan.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

fallai bydd rhaid cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff. Gellir canfod mwy o wybodaeth ar www.mountainsafe.co.uk.

Adroddiad Diweddaraf - 1 Ionawr 2016 0.00am

Printio

Ardal - Yr Wyddfa

Dyddiad - 1 Ionawr
Amser - 0.00am
Eira Uwchben -
Adroddiad Gan - Snowdon warden


Llwybr Gymerwyd

Amodau

Offer Hanfodol

Mae'r canlynol yn restr o git ychwanegol sydd ei angen yn seiliedig ar yr amodau presennol

Gwybodaeth Ychwanegol

Adroddiadau wedi'u Harchifo

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)