Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Pethau i'w Gwneud

Mae gan Eryri nifer o atyniadau ar gael i'r ymwelydd - fel teithiau clyweled o dan ddaear ac ymweliadau fferm, trên stêm ar hyd y rheilffyrdd culion, neu rafftio dŵr gwyn os byddwch yn teimlo'n fentrus. P'un ai aros am ddiwrnod ynteu bythefnos yn Eryri y byddwch chi, mae yna rywbeth arbennig i'w weld a'i wneud.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)