Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

WyddfaFyw

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethaol Eryri, y Cyngor Mynydda Prydeinig a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio gwasanaeth tywydd byw ar gopa'r Wyddfa fel rhan o ymgyrch Mentra'nGall. Mi fydd gorsaf dywydd newydd yn darparu gwybodaeth am y tywydd megis cyflymder y gwynt, tymheredd a lleithder ar y copa i ymwelwyr. Mae gwybodaeth am Hafod Eryri a'r trenau hefyd yn cael eu darparu'n garedig gan Reilffordd Yr Wyddfa.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)