Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Beddgelert

alt=

Llefydd i Ymweld â Nhw

Mae nifer o lefydd diddorol iawn i ymweld â hwy yn Eryri gan gynnwys pentrefi a threfi bach hyfryd wedi'u hamgylchynu gan fynyddoedd mawr.

Map ‘Llefydd i’w Hymweld’ CNC

Ymwelwch a map ‘Llefydd i’w Hymweld’ Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n rhoi gwybodaeth ar lefydd CNC i’w gweld yn ogystal a dangos pa waharddiadau a chyfyngiadau sydd mewn grym (ac a fydd mewn grym yn y dyfodol) ar dir agored. Mae hefyd yn dangos llwybrau cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru a dolenni at wefannau perthnasol.

« map ‘Llefydd i’w Hymweld’ CNC

Map Llefydd i'w Hymweld (© APCE)

Map Llefydd i'w Hymweld (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)