Snowdonia National Park strapline

Gwegamerau

Gwegamera'r Wyddfa

Isod mae llun byw o’r Wyddfa (1085m / 3,560tr) a dynnwyd o swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth, tua 10 milltir (tua'r De) i ffwrdd fel hed y frân. Caiff y llun hwn ei ddiweddaru pob pum munud.

Er mwyn gweld y llun diweddaraf, cliciwch y botwm adnewyddu.

Gwegamera'r Wyddfa

Gwegamera Llyn Tegid

Isod gweler llun byw o Lyn Tegid sydd i'w weld o adeilad y Warden, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sydd ar lan y llyn. Mae'r llun yn cael ei ddiweddaru bob 5 munud.

Er mwyn gweld y llun diweddaraf, cliciwch y botwm adnewyddu.

Gwegamera Llyn Tegid