Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Sherpa'r Wyddfa

Mae yna nifer o ffyrdd o deithio heb ddefnyddio'r car modur, sy'n golygu y gallwch fwynhau Eryri i'r eithaf. Mae Rheilffordd Ffestiniog yn cysylltu'r ddwy brif rheilffordd sy'n dod i'r Parc Cenedlaethol (Rheilffordd Arfordir y Cambrian a'r rheilffordd o Gaer i Gaergybi) ac yn dilyn llwybr o 13 milltir o Flaenau Ffestiniog i Borthmadog.

Mae rhwydwaith o fysus lleol a rhanbarthol yn cysylltu pentrefi a threfi Eryri â'i gilydd. Cewch gopi o'r amserlenni gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Conwy ac o Ganolfannau Croeso ledled y Parc Cenedlaethol.

Bws Sherpa

Cewch anghofio am orfod gyrru wrth ymlacio a mwynhau golygfeydd a swyn Eryri drwy fanteisio ar wasanaeth bws y Sherpa. Does dim gwahaniaeth os ydych ar arfordir Gogledd Cymru neu yng nghanol y mynyddoedd, y gwasanaeth hwn yw'r ffordd orau i fwynhau diwrnod gwych ym mynyddoedd Eryri. Gall y Sherpa fynd â chi led-led gogledd Eryri gan gysylltu gyda llwybrau cerdded, gweithgareddau gwyliau, ardaloedd o harddwch ac amrywiaeth o gyrchfannau mynydda.

Bws Sherpa

Bws Sherpa, Pen y Pass (© Gwynfor Coaches)

Tocyn Dydd Sherpa'r Wyddfa
Am £5 cewch ddefnyddio rhwydwaith Sherpa'r Wyddfa hynny fynnwch chi drwy'r dydd (ar y diwrnod y'i prynir). Mae'n ddilys rhwng Bethesda, Llanberis, Llanrwst, Porthmadog a Waunfawr.

Gellir prynnu tocynnau sengl hefyd mae'r rhain yn cychwyn o £2.00

Llwybrau Cerdded
Beth am fwynhau taith gerdded un ffordd? Defnyddiwch y Sherpa i deithio i'ch man cychwyn gan gymryd eich amser i gerdded yn ôl i'ch cerbyd.

Cysylltiadau Teithio

Gwybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus: www.traveline.org.uk FfôN: 0871 200 22 33

Trafnidiaeth Cyhoeddus Gwynedd: www.gwynedd.gov.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)