Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Map Lleoliad

Mae'r Parc Cenedlaethol Eryri yn ymestyn dros 2,132 km sgwâr (823 milltir sgwâr) ac yn ymestyn o linell y penllanw ym Mae Ceredigion yn y gorllewin, hyd Ddyffryn Conwy yn y dwyrain ac o'r Afon Dyfi a'i haber yn y de, i arfordir Bae Conwy cyn belled â Chonwy yn y gogledd. Dengys map o Ffin y Parc y tir sydd oddi fewn y Parc Cenedlaethol.

Map ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri (© APCE)

Map ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)