Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cyrraedd a theithio o amgylch Eryri

Gallwch deithio i ac o amgylch Eryri mewn nifer o ffyrdd gwahanol- mewn car, trên, bws neu hyd yn oed e-feic.

Ewch yn wyrdd

Os ydych yn edrych am brofiad teithio mwy cynaliadwy a hamddenol na theithio mewn car pam ddim cymryd mantais o’n system drafnidiaeth gyhoeddus, rhwydweithiau beicio a llwybrau cerdded.

Mae nifer o fuddion i’w cael o ddefnyddio ffurf fwy cynaliadwy o drafnidiaeth er enghraifft trafnidiaeth gyhoeddus; lleihau ôl troed carbon ac felly yn lleihau'r effaith ar gynhesu byd eang a newid yn yr hinsawdd. Gall hefyd fod yn gyfle i wella eich profiad o ymweld gan eich galluogi i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd heb y pwysau o draffig a pharcio. Gall hefyd fod yn ffordd wych i ddod i adnabod y gymuned leol ‘ar amgylchedd.

Gyda char

Mae Eryri yn hawdd i’w gyrraedd gyda char, a gallwch gael mwy o wybodaeth ar le a sut i barcio yma. Os ydych am fynd i fyny'r’ Wyddfa, byddwch angen rhag archebu eich lle parcio, neu ewch yn syth i’r meysydd parcio a theithio.

Gyda Char Trydan

Mae nifer o’n meysydd parcio bellach gydag ardaloedd gwefru. Ewch i’n map yma neu ewch i Zap Maps UK i weld y mannau gwefru.

Gydag e-feic

Mae nifer o rwydweithiau a llwybrau gwych ar gyfer y e-feiciau yn Eryri, ac mae nifer o’r safleoedd bellach gyda manna gwefru ar gyfer e-feiciau. Ewch hi’r map gan Feics Betws i weld lle allwch chi wefru’ch beic.

Gyda’r Bws Sherpa

Mae yna rwydwaith dda o fysiau i ac o amgylch Eryri. Os ydych am fynd i fyny’r Wyddfa byddwch angen rhag archebu eich lle, neu ewch yn syth i’r meysydd parcio a theithio.

Mae bysiau Parcio a Theithio yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y tymor prysur.

Bws Sherpa

Sherpa'r Wyddfa (© Gwynfor Coaches)

Dolenni Teithio

Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: https://www.traveline.cymru/#

Ffôn: 0871 200 22 33

Amserlenni Bysiau Gwynedd: www.gwynedd.gov.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)