Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Tryweryn, Bala (© Aneurin Philips)

alt=

Chwaraeon Dŵr

Eryri yw'r lle i fod ar gyfer chwaraeon dŵr! Gyda'r holl arfordir, llynnoedd ac afonydd gallwch fwynhau amrywiaeth eang o chwaraeon dŵr, o hwylio i gaiacio ac o hwylfyrddio i rafftio dŵr gwyn!

Tryweryn, Bala

Llyn Tegid, Bala (© APCE)

Llyn Tegid, Bala

Yn ystod yr haf mae’r llyn yn frith o gychod, canŵod a hwylfyrddau o bob lliw a llun. Gallwch ddod â’ch cychod/hwylfyrddau a’ch offer eich hunan neu mae’n bosib eu llogi ar y safle rhwng y Pasg a mis Medi.

Trwyddedau
Mae’n rhaid cael trwydded cyn ymgymryd ag unrhyw weithgaredd ar y llyn gan y gall Warden y Llyn ofyn am ei weld ar unrhyw amser. Gellir prynu trwyddedau yng Nghanolfan Wardeiniaid y Llyn neu o’r peiriannau talu ac arddangos yn y maes parcio ger y llyn.

Cyfleusterau
Yn ogystal â Chanolfan Wardeiniaid y Llyn a maes parcio talu ac arddangos mae cyfleusterau Llyn Tegid yn cynnwys toiledau, cawodydd ac ystafell newid.

Cychod
Ni chaniateir cychod pŵer (ag eithrio cychod ag injan drydan), na chychod sy’n hirach nag 19tr (5.8metr) ar y llyn.

Nofio
Gall dŵr y llyn fod yn oer iawn ac mae’r ymylon yn ddwfn mewn mannau. Y blaendraeth yw’r lle mwyaf diogel i nofio, ond ni chaniateir nofio oddi ar gwch ar y llyn. Dylai plant sy’n nofio neu chwarae yn y llyn fod dan oruchwyliaeth glos trwy’r amser.

Byddwch gystal â nodi nad yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n darparu gwasanaeth achub, ac mai’r unigolion sy’n gyfrifol am eu diogelwch eu hunain wrth gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ar y llyn.

Sut i gyrraedd yno:
Gorwedda Llyn Tegid i’r de orllewin o dref y Bala, rhwng mynyddoedd y Berwyn, yr Aran a’r Arenig. Yn bron i 4 milltir o hyd a hyd at ¾ milltir o led, hwn yw llyn naturiol mwyaf Cymru. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw perchennog y llyn sy’n ei reoli fel adnodd hamdden, ond hefyd yn gwarchod y llyn a’i fioamrywiaeth arbennig. Mae’n leoliad ardderchog ar gyfer hwylio, canŵio a hwylfyrddio.

Cyfeiriad: Bala Adventure & Watersports Centre, Llyn Tegid Foreshore, Pensarn Rd, Bala, Gwynedd. LL23 7SR

Ffôn: 01678 521 059
Ebost: hello@balawatersports.com
Gwefan: https://www.balawatersports.com/

Surf Snowdonia

Sut i gyrraedd yno:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Tryweryn, Bala

Sut i gyrraedd yno:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Nant Gwynant

Sut i gyrraedd yno:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Plas y Brenin, Capel Curig

Sut i gyrraedd yno:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Llyn Padarn, Llanberis

Sut i gyrraedd yno:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)