Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Cyfyngiadau Gwirfoddol

Mae’r niferon fawr sydd wedi bod yn defnyddio'r llwybrau ceffyl at gopa’r Wyddfa ar gyfer beicio oddi ar y ffordd wedi dilyn at pryderon difrifol. Mae niferau eithriadol o uchel o gerddwyr yn defnyddio llwybrau Llanberis, Rhyd Ddu a Cwellyn, yn enwedig drwy gydol misoedd yr haf, ac am fod rhaid i feicwyr gymryd sylw o'r ffaith fod y Gyfraith (Adran 30, Deddf Cefn Gwlad 1968) yn nodi bod rhaid iddynt ildio i gerddwyr ar bob cyfrif, gall y cyfuniad yma meddwl reid feic hynod amhleserus a rhwystredig. Mae pryderon difrifol hefyd wedi eu godi am erydiad y llwybrau a diogelwch cerddwyr.

Lluniwyd y cytundeb gwirfoddol isod i ddatrys y broblem ar y cyd rhwng y sefydliadau beicio, Cyngor Chwaraeon Cymru, Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

10.00yb i 5.00yp o 1 Mai - 30 Medi - Peidiwch â beicio i gopa'r Wyddfa nac i lawr o'r copa yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'r cyfyngiadau yn y cyfnod yma yn cynnwys:
  • Llwybr Llanberis yn ei gyfanrwydd.
  • Llwybr Cwellyn i'r copa. Fodd bynnag mae'r sectiwn isaf o Lanberis - LLwybr Cwellyn heibio Maescwm ar gael.
  • llwybr y Mwynwyr o Ben y Pas i Lyn Llydaw.
  • Llwybr Rhyd Ddu o ardal Pen Lon i'r copa. Mi fydd y ffordd gyswllt o Pen Lon i'r A4085 i'r Gors ar gael i feicwyr, marchogaeth a cherddwyr o fis Hydref 2020 ymlaen pan fydd y gwaith wedi gwblhau.

O fis Hydref i ddiwedd Ebrill - Hawl i feicio.

Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa

Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa (© APCE)

Rydym wedi creu map pdf er mwyn eich helpu i gynllunio taith gylch sy'n golygu y gallwch feicio i fyny'r Wyddfa cyn 10yb neu ar ôl 5yp. Cofiwch ddefnyddio map Arolwg Ordnans gyda'r map yma – yn ddelfrydol y 1:25,000 Explorer Map OL17.

Map Cyfyngiadau Gwirfoddol

Cliciwch ar y map isod i lwytho fersiwn pdf o'r map

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)