Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Coedwig Penmachno

Mae llwybrau beicio Coedwig Penmachno yn rhai heriol gyda dringfeydd graddol a chyda golygfeydd gwych. Mae’r llwybrau’n cael eu cynnal a’u cadw gan Fenter Bro Machno. Mae dwy ddolen beicio yno sef Dolen Machno (Dolen 1) sy'n 19km a Dolen Eryri (Dolen 2) sy'n 11km. Mae Llwybr Penmachno sy'n gyfuniad o Ddolen 1 a Dolen 2 yn 30km.

Cofiwch gario’r map Arolwg Ordnans perthnasol gyda chi.

Gwreiddiau

Dolen Machno (Dolen 1)
Pellter: 19km (12 milltir)
Esgyniad: 560m
Amser: Tua 1.5 - 3 awr
Lefel: Coch (Anodd) - Addas ar gyfer beicwyr mynydd profiadol
Dechrau: Pont Oernant (SH 786 498), Côd Post: LL24 0YP
Map: Arolwg Ordnans Explorer OL18 (Harlech, Porthmadog a’r Bala)

Dolen Eryri (Dolen 2)
Pellter: 11km (7 milltir)
Esgyniad: 206m
Amser: Tua 1 - 2 awr
Lefel: Coch (Anodd) - Addas ar gyfer beicwyr mynydd profiadol
Dechrau: Pont Oernant (SH 786 498), Côd Post: LL24 0YP
Map: Arolwg Ordnans Explorer OL18 (Harlech, Porthmadog a’r Bala)

Dolen Machno (Dolen 1)
Pellter: 30km (19 milltir)
Esgyniad: 766m
Amser: Tua 2.5 - 5 awr
Lefel: Coch (Anodd) - Addas ar gyfer beicwyr mynydd profiadol
Dechrau: Pont Oernant (SH 786 498), Côd Post: LL24 0YP
Map: Arolwg Ordnans Explorer OL18 (Harlech, Porthmadog a’r Bala)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)