Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Llwybr Mawddach, Dolgellau

Lleolir y llwybr hwn yn ne Parc Cenedlaethol Eryri, a chaiff ei ystyried yn un o lwybrau gorau Prydain, ar gyfer beicwyr yn ogystal â cherddwyr.

Mae'r giatiau beicio yn ddigon llydan i gadeiriau olwyn a choetshis fynd trwyddynt.

Mae'r llwybr hardd hwn yn dilyn aber yr Afon Fawddach, gan roi cyfle euraid i ymwelwyr weld golygfeydd trawiadol a gwylio adar a bywyd gwyllt. Mae'r llwybr yn ymestyn am naw milltir rhwng Dolgellau ac Abermaw. Gellir ymuno â'r llwybr ar sawl pwynt rhwng Dolgellau ac Abermaw, gan gynnwys Morfa Mawddach a Llyn Penmaen (gweler y map).

Mae Llwybr Mawddach yn dilyn trac yr hen reilffordd o’r Bermo i Riwabon. Agorwyd y lein ym 1865 ac roedd yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr. Defnyddiwyd y lein am gyfnod ar gyfer cario llechi. Wrth i geir ddod yn fwy poblogaidd, nid oedd y lein yn gost-effeithiol ac fe’i caewyd ym 1965.

Dilyna’r llwybr yr afon Mawddach sydd wedi’i dynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal Gadwraeth Arbennig oherwydd y cynefinoedd morfa heli a’r mawndir sydd yma.

Gwybodaeth Bwysig!

 • Cymerwch ofal os bydd tywod wedi ei chwythu ar y llwybr wedi i chi fynd heibio Pont Abermaw (mae'r bont bren ei hun yn wastad ac yn llydan).
 • Mae'r llwybr rhwng Dolgellau a Morfa Mawddach yn eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac mae lled y rhan hwn o'r llwybr yn cyrraedd 3 metr.

Cyfleusterau

 • Ceir toiledau cyhoeddus hygyrch yn y Marian yn Nolgellau, Llynpenmaen, Morfa Mawddach a'r Bermo.
 • Mae nifer o feinciau a byrddau picnic hygyrch ar hyd y llwybr.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

 • Os bydd arnoch angen unrhyw wybodaeth am y llwybr neu am yr ardal yn gyffredinol, gan gynnwys cludiant cyhoeddus yn yr ardal, cysylltwch â Phencadlys Parc Cenedlaethol Eryri - 01766 770274 / parc@eryri-npa.gov.uk
 • Oes arnoch awydd pysgota ar y Fawddach? Cysylltwch â Chymdeithas Bysgota Dolgellau ar 01341 422706

Pellter: 9 milltir - 15km (un ffordd)

Esgyniad:

Gradd: Llwybr Mynediad i Bawb

Dechrau/Diwedd: Dolgellau (SH 725 175) neu Abermaw (SH 615 155) (Mae modd i chi ymuno â Llwybr Mawddach ar sawl man rhwng Dolgellau ac Abermaw)

Parcio: Caiff meysydd parcio Dolgellau a Bermo eu rhedeg gan Gyngor Gwynedd. Mae taliadau yn newid o Dymor yr Haf (Mawrth i'r Hydref) i Dymor y Gaeaf (Tachwedd i Chwefror).

Côd Post: Dolgellau LL40 1UU - Bermo LL42 1NF

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL23 (Cader Idris a Llyn Tegid)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Mae Llwybr Mawddach wedi ei nodi'n glir ac mae'n hawdd i'w ddilyn. Gellir ymuno â’r llwybr o’r lleoedd canlynol ble y mae meysydd parcio:

 1. Y Marian, Dolgellau
 2. Pont y Wernddu
 3. Penmaenpool
 4. Arthog
 5. Morfa Mawddach
 6. Abermaw
 • Y Marian, Dolgellau

  Y Marian, Dolgellau (© APCE)

 • Llwybr Mawddach, Llynpenmaen

  Llwybr Mawddach, Llynpenmaen (© APCE)

 • Llwybr Mawddach

  Llwybr Mawddach (© APCE)

 • Llwybr Mawddach

  Llwybr Mawddach (© APCE)

 • Llwybr Mawddach (© SNPA)

  Llwybr Mawddach (© APCE)

 • Morfa Mawddach

  Morfa Mawddach (© APCE)

 • Abermaw, Tallbont

  Abermaw, Tallbont (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)