Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Llwybr Marin

Mae Llwybr Marin yn llwybr beicio mynydd go iawn ym mhob ystyr. Mae dringfeydd anhygoel, disgyniadau anghredadwy, llwybr sengl gwych a golygfeydd godidog yn ei wneud yn llwybr bythgofiadwy. Mae'r rhan fwyaf o'r dringfeydd, ond nid pob un, ar ffyrdd a lonydd coedwig sy'n rhoi amser i chi edmygu mynyddoedd Eryri, ac mae'r holl ddisgyniadau ar lwybr sengl. Mae hwn yn amrywio o rannau tyn, technegol a chreigiog i rannau agored sy'n llifo o goedwig dywyll i gribau agored.

Mae map o Lwybr Marin ar gael o Ganolfan Groeso Betws y Coed. Fe’ch cynghorir hefyd i gario’r map Arolwg Ordnans perthnasol.

Gwreiddiau

Pellter: 15.5 milltir / 25km
Esgyniad: 450m
Amser: Tua 3 awr
Lefel: Coch (Anodd) - Addas ar gyfer beicwyr mynydd profiadol
Dechrau: Maes parcio ger Bwthyn Nant, Coedwig Gwydir (SH 781 601)
Map: Arolwg Ordnans Explorer OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Cerdded

Mae'r Comisiwn Coedwigaeth wedi creu nifer o lwybrau cerdded wedi'u cyfeirio o fewn Coedwig Gwydir. Ewch draw i'w gwefan nhw am fwy o wybodaeth.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)