Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Coed y Brenin

Mae Coed y Brenin, sydd ym meddiant Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi’i leoli i’r gogledd o Ddolgellau ac yn gartref i rwydwaith ardderchog o lwybrau sengl pob tywydd wedi'u hadeiladu â llaw. Unai gwynebwch yr her o fynd ar rai o'r llwybrau beicio mynydd gorau ym Mhrydain neu dilynwch y llwybr beicio teuluol ar hyd yr afon Mawddach - mae rhywbeth yma ar gyfer pawb! Gallwch hefyd ymlacio yng Nghanolfan Ymwelwyr Coed y Brenin a mwynhau bwyd cartref ardderchog.

Mae 7 llwybr i gyd yn amrywio o lwybrau “gwyrdd” hawdd i lwybrau “du” caled. Gellir prynu mapiau o’r llwybrau yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Oriau Agor

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin
7 diwrnod yr wythnos 09.30 – 16.30
Ymholiadau: 01341 440747

Y "Caffi"
7 diwrnod yr wythnos
Llun i Gwener: 10.00 – 16.00
Sadwrn i Sul: 9.30 – 17.00
neu wedi iddi nosi

Beics Brenin
Siop a chanolfan llogi beiciau
Ar agor dros yr haf:
7 diwrnod yr wythnos 10.00 - 17.00 neu wedi iddi nosi
Ymholiadau: 01341 440728

Cerdded

Mae Coed y Brenin hefyd yn cynnig llwybrau cerdded wedi’u cyfeirio ac sydd ar gyfer pob chwaeth a lefel ffitrwydd.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)