Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Coedwig Penmachno

Mwynhewch olygfeydd hyfryd o'r Wyddfa i'r dwyrain ar hyd llwybrau beicio Coedwig Beddgelert. Mae dwy ddolen yno sef Llwybr Melyn sy'n 9.5km a Llwybr Gwyrdd sy'n 4km.

Cofiwch gario’r map Arolwg Ordnans perthnasol gyda chi.

Gwreiddiau

Llwybr Melyn Pellter: 6 milltir (9.5km)
Esgyniad: 210m
Amser: 1 - 2 awr
Lefel: Ffordd goedwig a thebyg
Dechrau: Maes parcio Coedwig Beddgelert
(SH 573 503)
Map: Arolwg Ordnans Explorer OL17 (Yr Wyddfa / Dyffryn Conwy)

Llwybr Gwyrdd Pellter: 2.5 milltir (4km)
Esgyniad: 175m
Amser: 1 - 1.5 awr
Lefel: Ffordd goedwig a thebyg
Dechrau: Maes parcio Coedwig Beddgelert
(SH 573 503)
Map: Arolwg Ordnans Explorer OL17 (Yr Wyddfa / Dyffryn Conwy)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)