Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Mynediad i Feicwyr

Mae'n bwysig nodi bod y rhan fwyaf o dir Parc Cenedlaethol Eryri yn dir fferm preifat, a dim ond ar rai Hawliau Tramwy Cyhoeddus mae mynediad i feiciau.

Ar gyfer beicio oddi ar y ffordd yr hawliau tramwy yw

 • Llwybrau March – ble mae'n rhaid i feicwyr ildio i gerddwyr a marchogwyr.
 • Ffyrdd gai eu defnyddio fel llwybrau cyhoeddus (RUPP's) - Mae rhain fel arfer far gael at ddefnydd beicio.
 • Ffyrdd Gwledig Annosbarthedig - Mae'r rhain yn cael dangos yn wyn ar fapiau OS, ond mae ffyrdd preifat hefyd yr r'un lliw. Mae'n rhaid i feicwyr wirio statws y ffyrdd gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Mae'n bwysig nodi bod:

 • Llwybrau cyhoeddus ar gyfer cerddwyr yn unig.
 • Ar dir agored nid oes hawl mynediad heb ganiatâd y perchenog tir, heblaw pan fydd llwybr march neu ffordd gai ei ddefnyddio fel llwybr cyhoeddus yn croesi'r tir.

E-feiciau

Mae e-feiciau yn fwy poblogaidd nawr nac erioed o'r blaen ac yn feiciau sydd yn cael eu cymhorthi gan fodur, mae'n rhaid pedalu'r rhan fwyaf i'r modur weithio. Maent hefyd yn cael eu caniatau ar unrhyw lwybr yn yr un modd a beiciau cyffredin ar lwybrau march, lonydd beicio neu'r ffyrdd.

Fodd bynnag, mae rhai rheolau ar gyfer eu defnyddio.

 • Mae'n rhaid i ddefnyddwyr fod o leiaf 14 mlwydd oed.
 • Dylai'r modur fod o dan 250W
 • Ni ddylai'r modur wthio'r beiciwr dros 15.5mya (cyflymder mwyaf) - ni ddylai'r modur allu cymhorthi'r beiciwr yn uwch na'r cyflymder yna.
 • Fel beicio cyffredin, mae'n gyfraith i ildio i gerddwyr a marchogwyr.

Dylid nodi bod cytundeb gwirfoddol ynglŷn â mynediad i feicwyr ar Yr Wyddfa.

Cadwch at Hawliau Tramwy

Mi fyddwch yn lleihau'r siawns o gynhyrfu ffermwyr a'u da byw, bywyd gwyllt, adar a phlanhigion. Cofiwch ddilyn Rheolau Trywyddu yr IMBA.

Defnydd o feic mynydd ar Yr Wyddfa

Dylai defnyddwyr nodi bod cytundebau gwirfoddol wedi eu rhoi mewn lle i gyfyngu mynediad i feiciau mynydd ar Yr Wyddfa. Mae’r cyfyngiadau gwirfoddol presennol fel a ganlyn.

Ni chaniateir beiciau mynydd ar amryw o lwybrau i gopa’r Wyddfa rhwng 10am a 5pm o’r 1 Mai hyd at y 30 o Fedi.

Mae’r cyfyngiadau yn ystod y cyfnod yma yn cynnwys;

 • Llwybr Llanberis yn ei gyfanrwydd
 • Llwybr Cwellyn i’r copa, fodd bynnag, mae’r rhan isaf o Lanberis- Llwybr Cwellyn heibio Maesgwm ar gael.
 • Llwybr y Mwynwyr o Ben y Pass i Lyn Llydaw.
 • Llwybr Rhyd Ddu o ardal Pen Lon i’r copa. Bydd y ffordd gyswllt o Pen Lon i’r A4085 i’r Gors ar gael i feicwyr, ceffylau a cherddwyr o fis Hydref 2020 ymlaen pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)