Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cinio Dydd Sul

Dewch i brofi Cinio Dydd Sul yn amgylchedd Fictoraidd braf Plas Tan y Bwlch a mwynhau un o olygfeydd godidocaf Eryri.

Cinio Dydd Sul yn Ystafell Oakeley (© APCE)

Cinio Dydd Sul yn Ystafell Oakeley (© APCE)

Prisiau:-

Oedolion
3 Cwrs - £21.50 
2 Cwrs - £16.00 

Plant
3 Cwrs - £10.75
2 Cwrs - £8.00

  • Defnyddir cynhwysion lleol ble'n bosibl
  • Dewis llysieuol ar gael

Ar ôl eich pryd beth am fynd am dro ar hyd llwybrau cerdded gerddi'r Plas a mwynhau'r golygfeydd o Ddyffryn Maentwrog?

I archebu bwrdd cysylltwch â ni;

E-bost - plas@eryri.llyw.cymru

Ffôn - 01766 772600