Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Countryside Dog Walks Snowdonia

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pob perchennog ci sy'n chwilio am deithiau cerdded didrafferth i'w mwynhau gyda'u cŵn, mae'r arweinlyfr hwn wedi ei gynllunio'n hardd ac mae'n llawn lluniau trawiadol - ac mae'n agor llygaid perchnogion cwn i 20 o'r teithiau cerdded gorau yn Eryri.

Mae'r ardaloedd yn cynnwys: Betws y Coed, Capel Curig, Conwy, Yr Wyddfa, Dolgellau a Choed y Brenin. Gyda gwybodaeth glir, cyflwyniad ar gyfer pob taith a mapiau syml, hawdd i'w darllen, bydd y llyfr hardd hwn yn apelio at unrhyw un sydd am fentro allan i gefn gwlad gyda'u cŵn. Mae'r teithiau cerdded yn y llyfr wedi'i anelu at bob lefel o ffitrwydd a gallu - yn amrywio o deithiau cerdded byr ar hyd glannau llynnoedd i deithiau cerdded fwy heriol ar y bryniau. Does dim camfeydd, ac mae'r llwybrau yn sicrhau teithiau didrafferth ar gyfer y ci a'r perchennog ill dau. Bydd symlrwydd y canllawiau a'r mapiau yn apelio at unrhyw un sy'n byw mewn, neu'n bwriadu ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri.

Manylion y cynnyrch: Clawr Meddal, 91 tudalen.

Maint y cynnyrch:

Côd Eitem - 9780957372221

Statws -

£8.99 (pob eitem unigol)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« Yn ôl i'r rhestr