Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Walking the Wales Coastal Path

Llwybr Arfordir Cymru, sy'n 870 milltir yw'r llwybr hiraf ym Mhrydain, ac mae'n olrhain yr arfordir o Gaer i Gas-gwent.

Mae'r arweinlyfr hwn yn rhannu'r llwybr arfordirol i 9 ardal ddaearyddol a 57 gwedd, sy'n amrywio rhwng 15 i 32km o hyd. Nid yw'n crwydro ymhell o'r môr byth, nac ychwaith yn dringo'n uwch na 300m, gall y llwybr arfordirol er hynny gynnig profiad cerdded egnïol yn ogystal â theithiau cerdded ysgafn. Ochr yn ochr â'r disgrifiadau manwl o'r llwybrau a'r mapiau ar gyfer pob gwedd, mae'r arweinlyfr hwn yn darparu ystod o wybodaeth ymarferol, p'un a ydych yn bwriadu cerdded Llwybr Arfordir Cymru yn ei gyfanrwydd, neu fel cyfres o deithiau cerdded dydd. Mae'r wybodaeth am deithio, cyngor ar lety a'r cynllunio, yn ogystal â'r manylion am hanes, bywyd gwyllt a daeareg yr arfordir yn sicrhau bod hwn yn gydymaith delfrydol ar gyfer datgelu arfordir Cymru ar droed.

Manylion y cynnyrch: Flexibound: 368 tudalen.

Maint y cynnyrch:

Côd Eitem - 9781852847425

Statws -

£14.95 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« Yn ôl i'r rhestr