Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Wales Coast Path Official Guide: North Wales Coast, Chester to Bangor

Un o gyfres o Ganllawiau Swyddogol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru, a gomisiynwyd yn arbennig gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, mae'r arweinlyfrau deniadol a chynhwysfawr hyn yn cynnwys popeth y mae cerddwyr eu hangen i fwynhau Llwybr Arfordir Cymru.

Wedi'i ysgrifennu gan weithwyr proffesiynol yn y maes awyr agored, mae'r rhain yn arweinlyfrau awdurdodol ac maent yn darparu i'r sawl sy'n mwynhau cerdded pellter hir a cherddwyr lleol yr hyn maent ei angen i archwilio llwybr yr arfordir yn hyderus. Gyda chyfarwyddiadau clir, sydd wedi'u hysgrifennu a'u rhifo'n fedrus, gyda mapiau Arolwg Ordnans wedi eu gwella ar gyfer y llwybr cyfan, gan gynnwys ffotograffau proffesiynol, siartiau pellter, cyflwyniad, gwybodaeth gefndirol a dehongliad ar gyfer mannau o ddiddordeb ar hyd y daith, mae'r canllawiau hyn yn gosod safon newydd o ran eglurder a rhwyddineb defnydd. Mae’r arweilyfr hwn yn rhannu y rhan o Gaer i Fangor o Lwybr Arfordir Cymru i deithiau cerdded a ellir eu gwneud yn ystod y dydd.

Manylion y cynnyrch: Clawr Meddal, 168 tudalen.

Maint y cynnyrch:

Côd Eitem - 9780955962516

Statws -

£12.99 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« Yn ôl i'r rhestr