Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Snowdonia - Walks from the Carneddau to Cadair Idris

Disgrifir dros 20 o deithiau cerdded trwy fynyddoedd a dyffrynnoedd Eryri yn y llyfr hardd hwn gan un o awduron a ffotograffwyr awyr agored rhagorol Prydain.

Mae Jerry Rawson wedi archwilio holl gopaon a chymoedd Eryri ym mhob tymor ac ymhob tywydd i gynhyrchu dros 200 o ddelweddau trawiadol i ddarlunio'r teithiau cerdded. Mae'r teithiau cerdded yn amrywio o ran uchder ac yn cynnwys uchelfannau fel Yr Wyddfa a'r Glyderau, a harddwch Y Bala a Chwm Bychan yn y Rhinogau.

Product Details: Clawr caled: 144 tudalen.

Product Dimensions: 236mm x 220mm x 15mm

Item Code - 9781841144290

Availability - In stock

£9.99 (per item)

*(gostwng o £14.99)

Please select amount -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« Return to List Items