Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Great Mountain Days in Snowdonia

Canllaw i 40 o deithiau cerdded a sgrialu arbennig yn Eryri.

Mae'r llwybrau ysbrydoledig hyn ar draws ac ar ben dyffrynnoedd yn amrywio ar draws y Parc Cenedlaethol ac yn cael eu rhannu'n 8 rhanbarth ddaearyddol: Yr Wyddfa a Moel Eilio, Y Glyderau, Y Carneddau, Eifionydd, Siabod a'r Moelwynion, Rhinogydd (Cromen Harlech), Migneint a'r Aran a Chadair Idris a'r Tarrenau. Mae pob llwybr wedi cael eu graddio, o ganolig i egnïol, ac wedi cael eu darlunio gyda rhannau wedi eu tynnu o fap Harvey, diagramau 'topo' gan Mark Richards a llawer o ffotograffau trawiadol. Mae rhai llwybrau yn cynnwys sgrialu ysgafn neu ddyddiau hir mewn rhannau o gefn gwlad sy'n arw, ac fe ellir mwynhau nifer ohonyn drwy gydol y flwyddyn. Mae'r teithiau cerdded wedi eu cael eu dewis er mwyn eich hannog i roi cynnig ar rywbeth newydd yn y rhanbarth boblogaidd hon, ac fe gynigir disgrifiadau clir o lwybrau clasurol ar gyfer y sawl sy'n newydd i Eryri.

Product Details: Clawr meddal: 240 pages.

Product Dimensions:

Item Code - 9781852845810

Availability -

£18.95 (per item)

Please select amount -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« Return to List Items