Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Polisi ar Chynlluniau Strategol

Yr Adran Bolisi a Cynlluniau Strategol yn y Gwasanaeth Cynllunio sy'n gyfrifol am gynhyrchu a monitro dogfennau polisi statudol ac anstatudol. Mae'r rhain yn cynnwys Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac Adroddiad Cyflwr y Parc.

Gellwch ddod o hyd i wybodaeth a (ble bynnag bosibl) lawrlwytho copïau o'r rhain a dogfennau polisi eraill o'r cysylltiadau sydd ar ochr chwith y dudalen hon.

Mae tîm arbenigol hefyd yn rhan o'r Adran sydd wedi'i ymrwymo i hyrwyddo datblygiadau cymunedol a chynaladwy. Yn ychwanegol at gynnig cyngor gwerthfawr i gymunedau, cwmnïau ac unigolion, mae'r tîm yn gweinyddu dwy gronfa: sef Cronfa Datblygiad Cynaladwy 'CAE' a Grant Prosiectau Cymunedol Bach.

Cysylltu

Yr Adran Bolisi
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd.
LL48 6LF

ebost: Polisi.Cynllunio@eryri-npa.gov.uk

Ffôn: 01766 770274