Snowdonia National Park strapline

Map Rhyngweithiol (diwygiadau)

Mae’r map rhyngweithiol yn dangos y newidiadau a gynigir i fapiau Cynigion a Mewnosod y Cynllun Datblygu Lleol Eryri - fersiwn adneuo. Mae’n bwysig eich bod yn clicio ar y botwm gweld ‘newidiadau a gynigir’ ar ochor dde y map er mwyn gweld y newidiadau. Mae’r Awdurdod yn gwahodd sylwadau ar y newidiadau a gynigir. Mae’n bwysig hefyd darllen y rhesymau dros y newidiadau.