Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

CCA 5: Ymrwymiadau Cynllunio

Cymeradwywyd fersiwn ddrafft o'r CCA ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Bwyllgor Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod ar Fedi 2il 2020. Roedd y drafft cymeradwy yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 8 wythnos rhwng 18 Medi 2020, a'r 13eg Tachwedd 2020. Mae'r Adroddiad Ymgynghori yn cynnwys manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus, ynghyd â chrynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd, yn ogystal ag ymateb swyddog gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig i'r CCA. Mabwysiadwyd y CCA yn ffurfiol gan Aelodau ar 3 Mawrth 2021 yn ystod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, ac mae bellach yn ystyriaeth gynllunio berthnasol, y bwriedir ei defnyddio gan swyddogion cynllunio, arbenigwyr cynllunio ac aelodau o'r cyhoedd.

Atodiad 1: Adroddiad Ymgynghori (pdf)