Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Ymgynghoriadau Canllawiau Cynllunio Atodol

Cyhoeddir y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) canlynol ar ffurf drafft at ddibenion ymgynhoriad cyhoeddus: