Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Gweithdrefn Paratoi CCA

Mae'r diagram canlynol yn rhoi arweiniad ar y broses o baratoi Canllawiau Cynllunio Atodol;