Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

CCA: Tai Fforddiadwy

Cymeradwywyd fersiwn ddrafft o’r CCA ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Bwyllgor Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod ar Gorffenaf 3ydd 2019. Roedd y drafft cymeradwy yn destun ymgynghoriad cyhoeddus am 6 wythnos rhwng 9fed o Orffenaf 2019, a'r 18fed o Fedi 2019..

Mae’r Adroddiad Ymgynghori yn cynnwys manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus, ynghyd â chrynodeb o’r sylwadau a dderbyniwyd gydag ymateb swyddog gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig i’r CCA. Mabwysiadwyd y CCA yn ffurfiol gan yr Aelodau ar 22ain Ionawr 2020 yn ystod Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, ac rwan mae’n ystyriaeth gynllunio berthnasol, y bwriedir ei ddefnyddio gan swyddogion cynllunio, arbenigwyr cynllunio ac aelodau’r cyhoedd.

Atodiad 1: Adroddiad Ymgynghorol