Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

SPG 8: Visitor Accommodation

Cymeradwywyd fersiwn ddrafft o’r CCA ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Bwyllgor Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod ar Fai 22ain 2019. Roedd y drafft cymeradwy yn destun ymgynghoriad cyhoeddus am 6 wythnos rhwng 29ain Mai 2019, a’r 11eg Gorffennaf 2019.

Mae’r Adroddiad Ymgynghori yn cynnwys manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus, ynghyd â chrynodeb o’r sylwadau a dderbyniwyd gydag ymateb swyddog gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig i’r CCA, a gyflwynwyd i’w drafod yn ystod Gweithgor Aelodau mis Rhagfyr. Mabwysiadwyd y CCA yn ffurfiol gan yr Aelodau ar 22ain Ionawr 2020 yn ystod Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, ac rwan mae’n ystyriaeth gynllunio berthnasol, y bwriedir ei ddefnyddio gan swyddogion cynllunio, arbenigwyr cynllunio ac aelodau’r cyhoedd.

Atodiad 1: Adroddiad Ymgynghori (pdf)

Atodiad 2: Y sylwadau a godwyd yn ystod Gweithgor Aelodau mis Rhagfyr a’r newidiadau arfaethedig i’r CCA Llety Ymwelwyr (pdf)