Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Canllawiau Dylunio

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn ardal arbennig, ac fe ddylid ei diogelu rhag datblygiadau anaddas sy’n niweidio’i chymeriad. Pa un a yw datblygiad yn adeilad newydd, yn estyniad neu’n adnewyddiad, dylid gofalu eu bod yn cadw at yr un elfennau o raddfa a deunyddiau sy’n bodoli mewn adeiladau traddodiadol yn yr ardal honno.

Er mwyn cynnal cymeriad adeiladau unigol ac ardaloedd cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol, rydym wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau dylunio i helpu datblygwyr ac unigolion.

Fe welwch isod restr o’r holl ganllawiau dylunio sydd ar gael ar hyn o bryd, cliciwch ar deitl i’w lawrlwytho.