Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Amrywio amodau & diwygio ansylweddol

Variation of Conditions & Non Material Amendments

Mae ffurflenni amrywio amodau & diwygio ansylweddol yn cael eu defnyddio i amrywio unrhyw amodau presennol, neu wneud addasiad i unrhyw hawl cynllunio.

25. Cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio.

« Ffurflen Gais 25 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

27. Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi’u cadw’n ôl gan amod

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais i gymeradwyo manylion sydd wedi’u cadw’n ôl gan amod.

« Ffurflen Gais 27 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

34. Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych eisiau newid amod ansylweddol yn dilyn grant hawl cynllunio.

« Ffurflen Gais 34 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)