Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Coed & Gwrychoedd

Trees & Hedgerows

Defnyddiwch y ffurflenni yma ar gyfer gwaith sydd a gorchymyn cadw coed a/neu hysbysu an waith arfaethedig ar goed o fewn ardal gadwraeth, yn ogystal a thynnu gwrychoedd.

21. Cais am hysbyseb ynghylch cael gwared â gwrych

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbyseb ynghylch cael gwared â gwrych.

« Ffurflen Gais 21 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

31. Cais i wneud gwaith ar goed

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais i wneud gwaith ar goed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadw coed a /neu hysbysiad ynghylch gwaith arfaethedig ar goed mewn ardaloedd cadwraeth.

« Ffurflen Gais 31 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)