Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Gwneud cais Adeilad Rhestredig

Listed Buildings & Conservation Areas

Mae’r ffurflenni yma ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau cadarnhad am wneud unrhyw waith neu addasiadau ar adeilad rhestredig.

3. Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd Cynllunio i weithio ar annedd neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych eisiau wneud addasiad, ychwanegu estyniad neu ddymchwel unrhyw adeilad presennol sy’n restredig.

« Ffurflen Gais 3 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

7. Cais am ganiatâd Cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth

Defnyddiwch y ffurflen yma ar gyfer adeiladau newydd, newid defnydd adeilad presennol neu ar gyfer addasu fflat neu adeilad sydd wedi rannu’n fflatiau, neu er mwyn dymchwel adeilad sydd o fewn ardal cadwraeth.

« Ffurflen Gais 7 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

8. Cais am ganiatâd Cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig

Defnyddiwch y ffurflen yma ar gyfer adeiladau newydd, newid defnydd adeilad presennol, neu ar gyfer addasu fflat neu adeilad sydd wedi rannu’n fflatiau, neu ddymchwel adeilad sydd wedi ei restru.

« Ffurflen Gais 8 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

10. Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth

Defnyddiwch y ffurflen yma, caniatâd ardal cadwraeth, ar gyfer dymchwel o fewn ardal gadwraeth.

« Ffurflen Gais 10 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

11. Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig

Defnyddiwch y ffurflen yma, caniatâd adeilad rhestredig, er mwyn addasiadau, estyniadau, neu ddymchwel adeilad rhestredig.

« Ffurflen Gais 11 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

13. Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion) a cais am ganiatâd adeilad rhestredig

Defnyddiwch y ffurflen yma am ganiatâd i ddangos hysbyseb a chais am ganiatâd adeilad rhestredig.

(Ddim ar gael ar hyn o bryd – o dan archwiliad)

32. Cais cydsyniad Adeilad Rhestredig i addasu, ymestyn neu ddymchwel Adeilad Rhestredig a chydsyniad arddangos hysbyseb(ion)

Defnyddiwch y ffurflen yma ar gyfer caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer addasiadau, estyniadau neu ddymchwel adeilad rhestredig a chaniatâd i ddangos hysbyseb(ion).

(Ddim ar gael ar hyn o bryd – o dan archwiliad)