Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Gwneud Cais Cynllunio Llawn

Full Planning Application Forms

Mae cais cynllunio llawn yn ganiatâd i godi adeiladau newydd, newid defnydd adeilad presennol, neu unrhyw addasiadau i fflat presennol, adeilad sydd wedi ei rannu’n fflatiau, neu i godi neu arddangos arwydd, wynebfwrdd, rhybudd neu hysbyseb.

4. Cais am ganiatâd Cynllunio

Defnyddiwch y ffurflen yma ar gyfer adeiladd newydd, newid defnydd adeilad presennol, addasu fflat neu adeilad sydd wedi ei rannu’n fflatiau.

« Ffurflen Gais 4 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

7. Cais am ganiatâd Cynllunio a chaniatad ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth

Defnyddiwch y ffurflen yma ar gyfer adeiladd newydd, newid defnydd adeilad presennol, addasu fflat neu adeilad sydd wedi ei rannu’n fflatiau, neu ddymchwel adeilad presennol sydd o fewn ardal gadwraeth.

« Ffurflen Gais 7 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

8. Cais am ganiatâd Cynllunio a chaniatad adeilad rhetredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhetredig

Defnyddiwch y ffurflen yma ar gyfer adeilad newydd, newid defnydd i adeilad presennol, neu wneud addasiad i fflat neu adeilad sydd wedi ei rannu’n fflatiau, neu ddymchwel adeilad presennol sy’n restredig.

« Ffurflen Gais 8 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

9. Cais am ganiatâd Cynllunio a chaniatad i arddangos hysbyseb(ion)

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych eisiau codi neu arddangos arwydd, wynebfwrdd, rhybudd neu hysbyseb.

« Ffurflen Gais 9 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)