Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Tystysgrifau Defnydd Cyfreithlon

Certificates of Lawful Use

Mae Tystysgrifau defnydd cyfreithlon yn cael eu defnyddio i sicrhau caniatâd cyfreithlon i ddefnyddio adeilad neu dir ar gyfer defnydd arbennig.

14. Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd presennol gan gynnwys y rheiny sy’n torri amod Cynllunio

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd presennol gan gynnwys y rheiny sy’n torri amod cynllunio.

« Ffurflen Gais 14 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

15. Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer denydd neu ddatblygiad arfaethedig

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer denydd neu ddatblygiad arfaethedig.

« Ffurflen Gais 15 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)