Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Coedwigaeth ac Amaeth

Agriculture and Forestry

Defnyddiwch y ffurflenni yma i hysbysu o flaen llaw unrhyw waith adeiladu neu addasu i unrhyw ddaliad amaethyddol neu goedwigaeth.

16. Cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygu ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – adeilad arfaethedig

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygu ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – adeilad arfaethedig.

« Ffurflen Gais 16 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

17. Cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – ffordd arfaethedig

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – ffordd arfaethedig

« Ffurflen Gais 17 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

18. Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – cloddio/gwastraff

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – cloddio/gwastraff

« Ffurflen Gais 18 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

19. Cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – tanc pysgod arfaethedig (cawell)

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – tanc pysgod arfaethedig (cawell).

« Ffurflen Gais 19 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

20. Cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygiad arfaethedig gan weithredwyr systemau côd telathrebu

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch datblygiad arfaethedig gan weithredwyr systemau côd telathrebu.

« Ffurflen Gais 20 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

22. Cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch gwaith dymchwel arfaethedig

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais am hysbyseb ymlaen llaw ynghylch gwaith dymchwel arfaethedig.

« Ffurflen Gais 22 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)