Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Hysbysebion

Advertisements

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych eisiau codi neu arddangos arwydd, wynebfwrdd, rhybudd neu hysbyseb.

9. Cais am ganiatâd Cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion)

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais i arddangos arwydd wynebfwrdd, arwydd sy’n ymestyn allan, hysbysfwrdd ac ati sydd angen hawl cynllunio.

« Ffurflen Gais 9 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)

12. Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion)

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych eisiau arddangos arwydd wynebfwrdd, arwydd sy’n ymestyn allan, hysbysfwrdd ac ati.

« Ffurflen Gais 12 (pdf)

« Nodiadau Arweiniol (pdf)