Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

A oes angen caniatâd cynllunio?

Efallai bod angen hawl cynllunio ar unrhyw newid neu addasiad i strwythur adeilad. Mae cyngor os bydd angen hawl cynllunio neu beidio ar gael ar y porth cynllunio.

Mae’r canllawiau isod yn darparu cyngor rhyngweithiol ar ddatblygiadau cartrefi cyffredin.

Mae mwy o wybodaeth ar ddatblygiadau caniataëdig i gartrefi ar gael yn y ddogfen ganlynol.gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.