Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Ysgol Craig y Deryn - Rhestr Fer Gwobrau Cynllunio Cymru 2014

2 Hydref 2014

Mae Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn, sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri, wedi ei ddewis ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Cynllunio Cymru eleni.

Mae rhestr fer Gwobrau Cynllunio Cymru 2014 yn cynnwys prosiectau o bob rhan o Gymru, gydag enghreifftiau yn cynnwys prosiect canol tref Treharris a chynlluniau Morlyn Llanw Bae Abertawe. Mae un o'r prosiectau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, sef Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn. Fe fydd y penderfyniad ar yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod cinio canmlwyddiant RTPI Cymru ar yr 28ain o Dachwedd 2014.

Datblygwyd Ysgol Craig y Deryn drwy’r Rhaglen Moderneiddio Ysgolion ar gyfer y 21ain ganrif gan Gyngor Gwynedd. Mae gan yr ysgol le i 110 o ddisgyblion gyda 10 lle cyn-ysgol a fydd yn cymeryd lle pedair ysgol sydd eisoes yn bodoli yn Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn a Llwyngwril.