Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Call for Sites

9 Medi 2016

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol Eryri (CDLl) ac yn chwilio am dir ychwanegol i ddiwallu anghenion datblygu'r Parc Cenedlaethol ar gyfer y 15 mlynedd nesaf.

Fel rhan o’r gwaith o gasglu gwybodaeth, mae'r Awdurdod yn gwahodd datblygwyr, tirfeddianwyr, Cynghorau Cymuned, aelodau o'r cyhoedd ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb, i awgrymu safleoedd posib i'w hystyried ar gyfer datblygu.

Os hoffech chi awgrymu safle, a fyddech chi gystal â chwblhau’r ffurflen y gwelir wrth ddilyn y ddolen gyswllt isod:

http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/planning/planning-policy/local-development-plan-revision

Infographic