Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Newyddion Cynllunio

Bryn y Gelynen (© APCE)

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2016/17 - 21 Tachwedd 2016

Mae'n bleser o’r mwyaf gennyf gyflwyno’r trydydd Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer gwasanaeth cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE). Mae'r adroddiad yn dangos sut mae'r Awdurdod wedi perfformio yn erbyn gwahanol ddangosyddion, yn nodi'r hyn a wnaed yn dda, ac yn nodi pa gamau y dylid eu cymryd i fynd i'r afael â’r meysydd perfformiad lle gallwn wella.

« mwy o fanylion

Parc Diwydiannol Y Bala  (© APCE)

Call for Sites - 9 Medi 2016

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol Eryri (CDLl) ac yn chwilio am dir ychwanegol i ddiwallu anghenion datblygu'r Parc Cenedlaethol ar gyfer y 15 mlynedd nesaf.

« mwy o fanylion

The Milky Way from Trawsfynydd

Ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft - 5 Mai 2016

Cyhoeddir y Canllaw Cynllunio Atodol canlynol ar ffurf drafft at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus:

« mwy o fanylion

Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn

Ysgol Craig y Deryn - Rhestr Fer Gwobrau Cynllunio Cymru 2014 - 2 Hydref 2014

Mae Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn, sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri, wedi ei ddewis ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Cynllunio Cymru eleni.

« mwy o fanylion