Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

SNPA Planning Committee Meeting

Beddgelert

Rhaglenni Pwyllgor Cynllunio a Mynediad

Islaw mae rhestr o’r holl Raglenni Pwyllgorau Cynllunio a Mynediad a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri eleni. Er mwyn gweld rhestrau blynyddoedd blaenorol, defnyddiwch y botymau cyfeiriannu ar y dde.

Cliciwch ar enw'r ddogfen i'w weld neu i'w lawrlwytho fel ffeil PDF.

YMHOLIADAU GAN Y WASG:

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw eitem sy’n ymddangos ar Raglenni Pwyllgor yr Awdurdod mae croeso i chi gysylltu gyda ni am ragor o wybodaeth neu i drefnu datganiad trwy anfon ebost at gwen.aeron@eryri.llyw.cymru

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 19eg Ionawr 2022 (PDF)

Nid yw’r cyfarfodydd yma ar agor i’r cyhoedd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 1af Rhagfyr 2021 (PDF)

Nid yw’r cyfarfodydd yma ar agor i’r cyhoedd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 20fed Hydref 2021 (PDF)

Nid yw’r cyfarfodydd yma ar agor i’r cyhoedd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 8fed Medi 2021 (PDF)

Nid yw’r cyfarfodydd yma ar agor i’r cyhoedd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 30ain Mehefin 2021 (PDF)

Nid yw’r cyfarfodydd yma ar agor i’r cyhoedd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 19eg Mai 2021 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 14eg Ebrill 2021 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Atodiad A a’r Prif Ddogfen Eitem 7.1

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 3ydd Mawrth 2021 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 20fed Ionawr 2021 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 2il Rhagfyr 2020 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 21ain Hydref 2020 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 2il Medi 2020 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 1af Gorffennaf 2020 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)

Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 20fed Mai 2020 (PDF)

(Nid yw'r cyfarfod hwn yn agored i'r cyhoedd yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.)