Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Eryri

Beddgelert

Manylion Cyswllt

Gohebiaeth drwy'r post

Mr. Jonathan Cawley
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheloaeth Tir
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd.
LL48 6LF

Ceisiadau Cynllunio

Ebost: cynllunio@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770274

Treftadaeth Ddiwylliannol

Am gyngor ynghylch Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth

Arwel Thomas

Arwel.Thomas@eryri.llyw.cymru

01766 772207

Archaeoleg

Am gyngor ar faterion archeolegol cysylltwch â:

John Roberts

john.roberts@eryri.llyw.cymru

01766 772518

Polisi a Chynlluniau Strategol

Ebost: Polisi.Cynllunio@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770274