Snowdonia National Park strapline

Coedwigaeth

 Coetir Derw

alt=

Grantiau Perllan

Plannu Coed Perllannau Newydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn creu perllan ar eich tir, neu ymestyn perllan sydd gennych yn barod?

Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth drigolion y Parc Cenedlaethol sydd â diddordeb mewn ymestyn perllannau sydd wedi eu sefydlu eisoes, neu blannu coed perllan o’r newydd.

Prif nod y cynllun dros y misoedd nesaf yw sefydlu cofrestr o’r rhai sydd â diddordeb, cyn cynnig cymorth drwy roi gwybodaeth am drin a rheoli coed aeddfed, a chymorth i blannu a sefydlu rhywogaethau o goed cynhenid yn ogystal ag adfer terfynau traddodiadol. Gall y fenter apelio at bob math o grwpiau, unigolion, ffermwyr, ysgolion, cymdeithasau a mudiadau cymunedol.

Drwy annog mwy o bobl i fynd ati i blannu coed, yn raddol gallwn gynyddu’r nifer o berllannau cynhenid o fewn y Parc Cenedlaethol a hefyd addysgu pobl ynglŷn â rheoli perllannau.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynllun, lawrlwytho y ffurflen cofrestru diddordeb.

Taflen Cofrestru Diddordeb Perllan

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru