Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Morfa Harlech

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Dyfroedd Arfordirol

Asesir ansawdd dŵr mewn safleoedd dŵr ymdrochi dynodedig yng Nghymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru. O fis Mai i fis Medi, mae asesiadau wythnosol yn mesur yr ansawdd dŵr presennol, ac mewn nifer o safleoedd cyhoeddir rhagolygon risg o lygredd o ddydd i ddydd. Mae graddau blynyddol yn dynodi pob safle fel un ardderchog, da, digonol neu’n wael, yn seiliedig ar fesuriadau a gymerir dros gyfnod o bedair blynedd.

Yn 2014, roedd yr holl ddyfroedd ymdrochi yng Nghymru yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Dyma’r canlyniad cyffredinol gorau yn y DU. Ansawdd Dŵr Ymdrochi

Mae Cymru wedi gweld cynnydd yn y nifer o Wobrau Baner Las rhyngwladol7 gyda 41 o draethau ac un marina yng Nghymru yn ennill Gwobr y Faner Las - wyth yn fwy na'r llynedd. Enillodd 30 o draethau pellach Wobr Arfordir Glas a chafodd 102 o draethau ar draws Cymru Wobr Glan Môr am ansawdd da eu dŵr a chyfleusterau.

Cafodd traethau tawelach yng Nghymru hefyd eu cydnabod gyda'r Wobr Arfordir Glas. Yn gyffredinol, enillwyr y wobr hon yw’r traethau llai poblogaidd, yn aml mewn lleoliadau mwy golygfaol sy'n cymhwyso gyda’r safon uchaf o ran ansawdd dŵr, ond sy’n fwy adnabyddus am eu hamgylchedd naturiol, heb ei ddifetha.

Mae'r Wobr Glan Môr yn dathlu traethau sydd â chyfleusterau cyhoeddus, ansawdd dŵr, diogelwch a rheolaeth dda. Yng Nghymru, rheolir y gwobrau hyn gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus.

7 Mae'r wobr baner las yn cael ei chyhoeddi gan y Sefydliad ar gyfer Addysg Amgylcheddol (FEE), sy'n graddio traethau ar gategorïau gan gynnwys diogelwch, cyfleusterau, a rheoli amgylcheddol, yn ogystal ag ansawdd y dŵr ac mae’n rhedeg mewn 48 o wledydd ledled y byd.