Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Y Stablau, Betws y Coed

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Niferoedd Ymwelwyr

Mae ffigyrau STEAM yn dangos fod 3.67 miliwn o ymwelwyr â Pharc Cenedlaethol Eryri yn 2013. Mae’r ffigwr hwn wedi bod yn gostwng ers 2009, pan welwyd 4.27 miliwn o ymwelwyr yn dod i’r Parc. Mae hyn yn golygu fod gostyngiad o 14.1% wedi digwydd yn nifer yr ymwelwyr rhwng ffigyrau 2009 a 2013.

Niferoedd yr ymwelwyr yn ôl y math o ymwelwyr

Mae ffigyrau yn dangos fod niferoedd ymwelwyr, sy’n ymwelwyr sy’n aros neu yn ymwelwyr sy’n aros mewn lletai wedi eu gwasanaethu neu ddim yn cael eu gwasanaethu, wedi cynyddu fymryn ers 2009.

Nifer y dyddiau ymwelwyr a dreuliwyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Mae’r ffigwr yn dangos bod oddeutu 10.25 miliwn o ddyddiau twristiaid wedi cael eu treulio yn y Parc Cenedlaethol yn 2015. Rhwng 2008 a 2015 fe amcangyfrifir fod tua 81.1 miliwn o ddyddiau twristiaid wedi cael eu treulio yn Eryri.

Yn dilyn y tuedd a welwyd gyda niferoedd ymwelwyr, a fe wnaeth dyddiau ymwelwyr hefyd ostwng wedi 2011. Yn yr achos hwn fodd bynnag mae dyddiau ymwelwyr wedi cynyddu rhwng 2009 a 2011, cyn gostyngiad sylweddol rhwng 2011 a 2012. Fel y soniwyd eisoes, fe ellid dweud bod y gostyngiad hwn wedi digwydd am nifer o resymau. Mis Ebrill a mis Mehefin 2012 oedd y dyddiau gwlypaf iddynt fod ers i gofnodion ddechrau gael eu cadw, gyda llifogydd ar draws Cymru ym mis Mehefin. Yn ychwanegol at hynny, yr oedd mis Gorffennaf wedi gweld llai na’r lefelau cyfartalog o haul a lefelau uwch na’r lefelau cyfartalog o law.

Roedd mymryn o gynnydd (0.4%) mewn dyddiau ymwelwyr rhwng 2012 a 2013 cyn 5.2% o gynnydd rhwng 2014 a 2015.

Dyddiau ymwelwyr yn ôl y math o ymwelwyr

Mae’r tueddiadau a welir yn y ffigur (ar gyfer ymwelwyr yn aros neu ymwelwyr yn aros mewn lletai wedi eu gwasanaethu neu ddim yn cael eu gwasanaethu) yn gallu cael ei weld hefyd ar gyfer dyddiau ymwelwyr. Fodd bynnag fe wnaeth nifer y dyddiau ymwelwyr, yn nhermau ymwelwyr dydd, ostwng o 4% rhwng 2012 a 2013.

Mae’r dadansoddiad ar gyfer dyddiau ymwelwyr yn ôl y math o ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol, ar gyfer 2015 yn cael ei ddangos isod.

CategoriGwir gyfanswm (miliynau)Cynnydd / Gostyngiad o 2014
  Llety yn cael ei wasanaethu0.564-1.3%
  Llety ddim yn cael ei wasanaethu7.16+7.3%
  Aros gyda chyfeillion neu berthnasau0.0950.0%
  Ymwelwyr sy’n aros7.82+6.5%
  Ymwelwyr dydd2.43+1.3%