Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Dolgellau

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Diwydiant

Mae'r infograffeg isod yn cymharu'r 6 diwydiant cyflogaeth mwyaf yn Eryri, gyda rhai Cymru

Oherwydd newidiadau categori yn y diwydiant cwestiwn a ofynnwyd yn y cyfrifiad yn 2011 oedd (o'i gymharu â'r yng nghyfrifiad 2001) felly dim ond ffigurau 2011 a ddangosir yma.

 Gwir NiferAPCE - 2011 Cyfrifiad %Cymru - 2011 Cyfrifiad %
Pob categori : Diwydiant12,074  
A Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota8707.2%1.7%
B Mwyngloddio / chwarelydda a chloddio360.3%0.2%
C Gweithgynhyrchu6895.7%10.5%
D Cyflenwi trydan, nwy, stem ac aerdymheru1110.9%0.8%
E Cyflenwi dŵr; carthffosiaeth, rheoli gwastraff a gweithgareddau adfer1461.2%0.9%
F Adeiladu 1,1999.9%8.2%
G Masnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur1,53212.7%15.6%
H Cludiant a storio3522.9%3.9%
I Gweithgareddau lletai a gwasanaethau bwyd1,39911.6%6.2%
J Gwybodaeth a chyfathrebu1761.5%2.3%
K Gweithgareddau ariannol ac yswiriant1461.2%3.1%
L Gweithgareddau eiddo tiriog1541.3%1.2%
M Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol4733.9%4.3%
N Gweithgareddau gwasanaethau gweinyddol a chefnogaeth4473.7%4.0%
O Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol6245.2%7.9%
P Addysg1,44812.0%10.1%
Q Gweithgareddau gwaith cymdeithasol ac iechyd pobl1,54612.8%14.5%
R, S, T, U Arall7266.0%4.5%

Mae rhai o'r canrannau a welir o fewn Parc Cenedlaethol Eryri yn cyfateb i'r canrannau cenedlaethol, er bod llawer llai o bobl a gyflogir o fewn meysydd 'gweithgynhyrchu' yn y Parc na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Mae rhai diwydiannau yn fwy pwysig i Barc Cenedlaethol Eryri, o'u cymharu â chyfartaleddau cenedlaethol, fel 'Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota' a 'Gweithgareddau Llety a gwasanaethau bwyd'. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd y diwydiannau amaethyddol a'r rhai sy'n gysylltiedig â thwristiaeth i'r ardal a'i rôl wrth gefnogi cyflogaeth leol.